علت پیر شدن پیامبر (ص) در آیات هود،الواقعه،مرسلات و نبأ چیست؟

* فیلدهای ستاره دار اجباری است

* نام: * نام خانوادگی:
جنسیت : تحصیلات :
* کد ملی : تلفن همراه :
نمونه: 09121234567
محل سکونت: * استان: * شهر:
آدرس :

علت پیر شدن پیامبر (ص) در آیات هود،الواقعه،مرسلات و نبأ چیست؟

پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «آیات هود،،الواقعه،مرسلات و نبأ مرا پیر کردند» شرکت کنندگان در این مسابقه بهترین تحلیل خود را در 5 الی7 سطح پاسخ دهند. پاسخ کپی شده از سایت ها و منابع فاقد اعتبار است.
پاسخ سوال: خداوند صبر و استقامت را از امت رسول خواسته بود و آن حضرت می دانست که مردم نمی توانند آن استقامت و صبر را داشته باشند و نیز وقایع سخت و هولناک روز قیامت پیامبر (ص) را پیر کرد.

۱) علت پیر شدن پیامبر (ص) در آیات هود،الواقعه،مرسلات و نبأ چیست؟

پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «آیات هود،،الواقعه،مرسلات و نبأ مرا پیر کردند» شرکت کنندگان در این مسابقه بهترین تحلیل خود را در 5 الی7 سطح پاسخ دهند. پاسخ کپی شده از سایت ها و منابع فاقد اعتبار است.