سوالات مسابقه ماه مبارک رمضان

* فیلدهای ستاره دار اجباری است

* نام: * نام خانوادگی:
جنسیت : تحصیلات :
* کد ملی : تلفن همراه :
نمونه: 09121234567
محل سکونت: * استان: * شهر:
آدرس :

سوالات مسابقه ماه مبارک رمضان

متن روبرو را وارد کنید:

۱) خداوند متعال در جز 25 قرآن کریم، سوره شوری ، آیه 30، علل رنج و مصیبت هایی که به بندگان می رس را چه بیان می کند؟

۲) بر ساس جر 29 قرآن کریم، آیه 18 سوره انسان، نام چشمه بهشت کدام است؟

۳) سوره حدید آیه 18 به انجام چه کار خیری با پاداش مضاعف اشاره می کند؟

۴) با توجه به جز 24 قران کریم، سوره زمر ، آیه 44 ، در روز قیامت چه کسی شفاعت انسان ها را می کند؟

۵) خداوند متعال در جز 21 قرآن کریم سوره روم، آیه 39 ، چه موضوعی را نکوهش می کند؟

۶) بر اسا جز بیستم قرآن کریم آیه 40 سوره قصص خداوند متعال عاقبت چه گروهی از انسان ها را بیان کرده است؟

۷) خداوند متعال در جز 22 قرآن کریم سوره فاطر، به چه نعمت خوب خدا اشاره می کند؟

۸) بر اساس جز نوزدهم قرآن کریم آیه 182 سوره شعرا خداوند متعال به فروشندگان چه توصیه ای کرده است؟

۹) خداوند در جز 26 قرآن کریم ، سوره احقاف، آیه 35، به پیامبر (ص) به چه چیزی توصیه می کند؟

۱۰) بر اساس جز 30 قرآن کریم، آیه 17 سوره بلد، خداوند مهربان انسان ها را به چه چیزی سفارش کرده است؟

۱۱) خداوند متعال در جز 23 قرآن کریم، سوره صافات، آیات 143 و 144، علت نجات یونس از شکم ماهی را چه بیان می کند؟

۱۲) بر اساس جز 27 قرآن کریم، آیه 41، سوره رحمن، بدکاران در روز قیامت چگونه شناخته می شوند؟