جشنواره قرآنی آوا ها و نغمه های قرآنی

* فیلدهای ستاره دار اجباری است

* نام: * نام خانوادگی:
جنسیت : تحصیلات :
* کد ملی : تلفن همراه :
نمونه: 09121234567
محل سکونت: * استان: * شهر:
آدرس :

جشنواره قرآنی آوا ها و نغمه های قرآنی

۱) محورهای مسابقه